Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm Phim X quang bổ sung sử dụng năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm Phim X quang bổ sung sử dụng năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Võ Hoài An - Phó khoa Dược

Số điện thoại: 0917781667

Email: dshoaianbvhl@gmail.com

 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng báo giá nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đồng thời gửi file mềm qua email: dshoaianbvhl@gmail.com

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh trước 17h ngày 03/6/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2024.

 1. Nội dung yêu cầu báo giá:
 2. Danh mục trang thiết bị y tế:

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng/khối lượng

Đơn vị tính

1

Phim X-Quang số hóa

Phim nhiệt khô cỡ 20x25cm, tương thích máy in phim nhiệt Fujifilm, hộp 100 tờ sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ,  lớp phim, lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ.

25.000

Tờ

2

Phim X-Quang số hóa

Phim khô Laser cỡ 35x43cm, tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 100 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa ≥ 3.3

3.700

Tờ

 

Tổng: 02 mặt hàng

 

 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

 1. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian giao hàng: Không quá 05 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

- Thời điểm giao hàng dự kiến: Hàng hóa được cung ứng nhiều lần trong vòng 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 1. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo biên bản nghiệm thu.
 2. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục 1 đính kèm công văn này.