Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

THƯ MỜI BÁO GIÁ NGUỒN SÁNG MÁY NỘI SOI

THƯ MỜI BÁO GIÁKính gửi: Các cơ sở  sữa chữa, thay thế linh kiện nguồn sáng máy mổ nội soi .

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu cần sữa chữa thay thế linh kiện nguồn sáng máy mỗ nội soi KaRL STORZ- ENDOSKOPE Xe non no va 300 nội dung sau:   ( Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Trung tâm Y tế Thị xã Hồng lĩnh đề nghị nhà thầu có năng lực,kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên gửi báo giá về phòng Tổ chức hành chính Trung tâm y tế thị xã Hồng lĩnh.

 Quý công ty vui lòng gửi 02 bản về Phòng TCHC – Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, file mềm gửi về địa chỉ email: benhvienđakhoa.hl@gmail.com trước 17h ngày 07/10/2023.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Đoàn Minh Giáp, Phòng TCHC – TTYT thị xã Hồng Lĩnh, SĐT: 0913054272

Trân trọng cảm ơn./.

Phu luc kèm theo:

Phu luc kèm theo: