Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

THƯ MỜI BÁO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM NĂM 2024

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Võ Hoài An - phó khoa Dược

Số điện thoại: 0917781667

Email: dshoaianbvhl@gmail.com

 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nhận qua email: dshoaianbvhl@gmail.com

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.
 2. Nội dung yêu cầu báo giá:
 3. Danh mục trang thiết bị y tế: Chi tiết tại phụ lục 1,2 kèm theo
 4. Địa điểm cung cấp: Hàng hoá được giao tại kho dược Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh.
 5. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu giao hàng làm nhiều đợt trong thời gian trúng thầu quy định trong hợp đồng. Trung tâm Y tế dự trù số lượng hàng tùy theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị; nhà thầu phải đáp ứng cung cấp đủ số lượng, đạt chất hượng hàng hóa theo thời gian thỏa thuận với các cơ sở y tế được quy định trong hợp đồng. Bên mua có thể dự trù hàng đột xuất khi cần thiết phục vụ kịp thời cho công tác khám chữa bệnh.
 6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo biên bản nghiệm thu.
 7. Các thông tin khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục 3 kèm theo.
 8.  File yêu cầu báo giá: Yêu cầu báo giá
 9. Yêu cầu báo giá bản Word Yêu cầu báo giá
 10. Phuc luc 1, 2
 11. Phu lục 1 , 2