Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh năm 2018

2.73 là số điểm mà Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Lĩnh đạt được sau khi Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra đánh giá chất lượng biện viện năm 2018

2.73 là số điểm mà Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Lĩnh đạt được sau khi Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra đánh giá chất lượng biện viện năm 2018. Ngày 29/11/2018 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn là các chuyên gia, chuyên viên của Sở Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh  năm 2018.

Thạc sỹ- Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra

Năm nay, theo chỉ đạo của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí, 01 tiêu chí mới được bổ sung đó là: Xác định những thay đổi về chất lượng bệnh viện sau mỗi đợt kiểm tra. Mục đích của việc kiểm tra công tác bệnh viện là để đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện sau một năm hoạt động. Trên cơ sở đó tìm ra những hạn chế cần khắc phục để có kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện.

Nội dung kiểm tra tại Bệnh viện bao gồm: Hướng dẫn, đón tiếp, cấp cứu người bệnh; nghiên cứu khoa học; thiết lập hệ thống và xây dựng triển khai kê hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; phòng ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục; đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng; chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; an ninh, trật tự an toàn cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án; môi trường chăm sóc người bệnh; quyền và lợi ích của người bệnh; phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn; hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện,...

Các thành viện đoàn kiểm tra Sở Y tế nhận xét đánh giá kết quả kiểm tra

Sau gần một ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các thành viên trong đoàn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chấm điểm từng tiêu chí. Kết quả chung bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh đạt điểm trung bình 27.3. Theo kết luận của đoàn thì kết quả của bệnh viện đạt được khá cao. So với năm 2017

Thạc sỹ Nguyễn Việt Thắng - Thư ký đoàn thông qua kết quả kiểm tra

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí trưởng đoàn mong muốn trong năm 2019 bệnh viện sẽ làm tốt hơn nữa để cho công tác chăm sóc,  được coi là bước đột phá khẳng định sự cố gắng trong năm vừa qua của Ban Lãnh đạo và tập thể Cán bộ nhân viên của Bệnh viện Đa Khoa Hồng Lĩnh. Đoàn cũng đánh giá cao năng lực của Ban Lãnh đạo bệnh viện đã xây dựng được mô hình bệnh viện tốt, uy tín đối với người bệnh trong và ngoài địa bàn thị xã; chú trọng việc thực hiện quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; nâng cao năng lực của Hội đồng thuốc và điều trị, tăng cường công tác dược lâm sàng...

Phan Công Bình