Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

Đại hội đảng bộ bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh lần thức VI nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Thị ủy và các văn bản Hướng dẫn của cấp trên; về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh đã tổ chức các phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, đồng thời tiến hành tổ chức đại hội các chi bộ thành công tốt đẹp và làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. trong ngày 26-27 tháng 4 năm 2015 thành công một cách tốt đẹp.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

1. Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh lần thứ V; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới, tạo ra bước đột phá đưa Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh vững mạnh toàn diện.

2. Sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2015-2020, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, đủ trình độ năng lực và uy tín để tiếp tục lãnh đạo đưa Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh phát triển ngày càng vững mạnh .

3. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và trí tuệ, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thị xã.

4.Đại hội  kêu gọi toàn thể Cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước  quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết  Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

BVĐK Hồng Lĩnh