Thời gian làm việc

7h00 – 17h00 - Tất cả các ngày làm việc trong tuần

Hotline hỗ trợ

0912 119 783

Bản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

Vản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người  đủ 18 tuổi trở lên; khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi; Khám sức khỏe định kỳ; khám sức khỏe lái xe

 

Vản công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người  đủ 18 tuổi trở lên; khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi; Khám sức khỏe định kỳ; khám sức khỏe lái xe

1. Văn bản công bố